Avansgruppen Sweden AB
Skogsbruk Bygg och anläggning Maskinentreprenör Jordbruk Frisör Måleri
Best jQuery Slider by WOWSlider.com v1.5
 

BOKS
LUT

Ska vi avsluta bokförings-året och upprätta ett bokslut åt dig?

Alla företag måste vid slutet av varje räkenskapsår göra en sammanställning och ett avslut av den löpande bokföringen genom att göra ett bokslut.

I bokslutsarbetet vi gör ingår avstämning av samtliga balansposter, upprättande av boksluts-pärm med specifikation av samtliga bokslutsposter, periodisering av intäkter och kostnader, resultatplanering, kontroll av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt, momsredovisning, framtagande av årsredovisning, kontakter med revisor, upprättande av bolagsstämmoprotokoll samt insändning till PRV.

"Vad som krävs beror bland annat på företags-form, exempelvis ska aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa handelsbolag upprätta en årsredovisning med stöd av årsredovisningslagen. Aktiebolag och ekonomiska föreningar, som räknas som mindre företag enligt årsredovisnings-lagen, kan välja att använda sig av Bokförings-nämndens nya regler för årsredovisning, Vissa företag, till exempel enskilda firmor och handelsbolag med enbart fysiska delägare, måste inte upprätta en årsredovisning. De kan i stället bestämma sig för att göra ett lite mindre omfattande årsbokslut enligt bokföringslagen, där det bland annat inte krävs någon förvaltningsberättelse. För de allra minsta företagen, med en omsättning på mindre än 3 miljoner kronor, finns också möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut enligt de så kallade K1-reglerna".

AVANSGRUPPEN | HYGGESVÄGEN 19 | 83148 ÖSTERSUND | TFN. 063-575060 | E-POST. info@avans.se