Avansgruppen Sweden AB
Skogsbruk Bygg och anläggning Maskinentreprenör Jordbruk Frisör Måleri
Best jQuery Slider by WOWSlider.com v1.5

DIST
ANS

VI ÄR ALDRIG LÄNGRE IFRÅN ÄN ETT TELEFONSAMTAL!

Numera spelar avstånden mellan ekonomibyrån och kunden ingen roll. Det finns så många alternativa sätt att träffas utan att det behöver vara rent fysiska. Förutom telefon, SMS och mail så kan man använda Skype eller annat verktyg där det går att se varandra via webb-kameror.

Fakturor, kvitton och andra dokument kan skickas via vanlig post men kostnadseffektivare och mer praktiskt är att skanna dem och spara filerna i en gemensam mapp via en molntjänst (Internettjänst). Om du har många leverantörsfakturor så kan du ta hjälp av en fakturatolk som automatiskt lägger in fakturorna i ditt ekonomiprogram. Alternativet är att vi sköter den hanteringen.

Genom att använda ett internetbaserat ekonomi- eller affärssystem så kan vi och ni ha tillgång till samma saker samtidigt vilket gör att siffror och dokument aldrig är på fel plats när man behöver dem. Har ni redan ett affärssystem som inte är molnbaserat så kan man ändå skapa metoder som underlättar genom att komplettera med andra alternativa verktyg som möjliggör elektronisk kommunikation.

Vi arbetar i flera av marknadens ledande ekonomisystem vilket gör att vi kan anpassa oss till våra kunder och det är lättare att skapa gemensamma lösningar.

Kontakta oss så vi får lära känna varandra och så kan vi berätta mer hur vi kan underlätta företagandet för er.

AVANSGRUPPEN | HYGGESVÄGEN 19 | 83148 ÖSTERSUND | TFN. 063-575060 | E-POST. info@avans.se