Avansgruppen Sweden AB
Skogsbruk Bygg och anläggning Maskinentreprenör Jordbruk Frisör Måleri
Best jQuery Slider by WOWSlider.com v1.5
 

LÖNE
HANT
ERI
NG

Har du personal och behöver hjälp med löneutbetalningarna?

Ju fler anställda ju mer tid går åt till att göra löneutbetalningar, skattedeklarationer och administrera andra personalfrågor.

Med vårt effektiva lönesystem kan vi göra ditt företags lönehantering enkel och smidig. Överskådliga lönespecifikationer, redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter, bokförings-underlag samt kontrolluppgifter ingår i lönehanteringen.

Vi ger ditt företag kvalificerad support i personalfrågor och arbetsrätt med bl.a. rekrytering, anställningsavtal, förhandling med fackliga organisationer samt ärenden kopplat till avveckling av personal.

AVANSGRUPPEN | HYGGESVÄGEN 19 | 83148 ÖSTERSUND | TFN. 063-575060 | E-POST. info@avans.se