Avansgruppen Sweden AB
Skogsbruk Bygg och anläggning Maskinentreprenör Jordbruk Frisör Måleri
Best jQuery Slider by WOWSlider.com v1.5
 

TJÄN
STE
R

Vi tycker att det är roligt att lösa problem, på vilket vis kan vi hjälpa dig?

Vi har många strängar på vår lyra, ja man kan ju närmast likna det med en cittra, alltså inte bilen...

Här följer några fler saker som vi mycket gärna vill hjälpa ditt företag med;

Det svenska skattesystemet är trots reformer fortfarande komplicerat. Kompetent skatterådgivning är nästan ett måste för alla näringsidkare. Skatteeffekter har en stor betydelse vid exempelvis företags/fastighetsförsäljningar, resultatplanering och generationsskiften. Avans kan bistå med egen kvalificerad kompetens samt med extern kompetens vid behov.

Avtalsskrivande - Upprätta olika former av samarbetsavtal, kompanjonsavtal, anställningsavtal osv.

Skrivelser till myndigheter om t.ex. någon form av upprättelse.

Upprätta likviditets- & resultatbudget inför t.ex. ett bankbesök.

Vid rekrytering av ny personal kan vi hjälpa till med annonsering och intervjuer,

Vid uppsägningar kan vi vara en resurs när det behövs tolkningar av lagar och avtal.

Dessa rader är axplock av vad vi kan göra för dig och ditt företag så tveka inte att kolla med oss först när du behöver handräckning inom vårt kompetensområde.

AVANSGRUPPEN | HYGGESVÄGEN 19 | 83148 ÖSTERSUND | TFN. 063-575060 | E-POST. info@avans.se