Avansgruppen Sweden AB
Skogsbruk Bygg och anläggning Maskinentreprenör Jordbruk Frisör Måleri
Best jQuery Slider by WOWSlider.com v1.5
Östersund mitt i Sverige

info om oss

Välkommen hit till oss och hoppas att du hittar det du söker.

Vi är en ekonomibyrå och utbildningsanordnare belägen i Sveriges mitt, nämligen Östersund. För oss är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort. Tack vare vår konstruktion kan vi lätt och snabbt anpassa oss till arbetsmängd med bibehållen hög kvalitet.

Under de senaste 20 åren har vi hjälpt jord-och skogsbrukare, hantverkare, maskinentreprenörer, verkstadsföretag och många andra av länets små företag att växa och utvecklas genom våra ekonomitjänster och utbildningar. Vi kundanpassar tjänsterna så att ingen behöver betala för mer än vad man får. Hos oss är alla kunder lika mycket värda och vår mission är att förenkla och göra ekonomi mer begriplig för dig och ditt företag.

Vår främsta styrka är att vi älskar att arbeta med siffror och göra människor glada. Det är otroligt kul att hjälpa företagare med att lösa problem och att förstå de ekonomiska sambanden.

Affärsidé
Att vara ett fullserviceföretag som tillhandahåller högkvalitativa och strategiska utvecklingstjänster till företag, organisationer och privatpersoner.

Hos Avans ska man alltid få ett professionellt mottagande. Beställda tjänster skall levereras i rätt tid och med hög kvalitet.

Avans är sedan 2014 ett rent aktiebolag utan flera dotterföretag som tidigare. Detta för att vi ska bli ännu tydligare mot våra kunder samt att vi också ska få en mer överskådlig administration.

Avans Följer alla regler och rekommendationer för både extern och intern redovisning och vi arbetar utifrån REKOs kvalitetsprinciper. .

Avans är från början ett konsultbolag som bildades i januari 1987. Bolaget var från början ett finanshus med inriktning mot ekonomi, skatter, försäkring och kapitalplacering. Verksamheten utvecklades positivt och i februari 1988 såldes bolaget till Jämtlands Folkbank (JP-bank). Bolaget fick finansbolagsstatus och var ett helägt men självständigt dotterbolag.

När JP-bank 1991 avyttrade sina bankkontor i Jämtland köpte de ursprungliga ägarna tillbaka bolaget. Samtidigt skedde en viss förändring av verksamheten. Nya affärsområden kom till, däribland företagsetablering, kompetens-utveckling och offentlig utveckling. Avans var ett helägt dotterbolag till Kångero Invest från 1995 till 2000. Sedan maj 1992 är samtliga i Avans ingående konsulter egna företagare som är knutna till Avans genom samarbetsavtal.

063-57 50 60

är telefonnumret till oss. Fråga efter
Åke eller Kent om du vill boka en tid för ett första besök. Det går även att maila oss via
Epost till Avans

AVANSGRUPPEN | HYGGESVÄGEN 19 | 83148 ÖSTERSUND | TFN. 063-575060 | E-POST. info@avans.se