utbildnings-banner3 utbildnings-banner1 utbildnings-banner4 utbildnings-banner2
Best jQuery Slider by WOWSlider.com v1.5
 
Bildteori

Kurskod: BIDBIT0

  • Kommunikationsprocesser och teorier om bildkommunikation.
  • Konstteori och konstvetenskap.
  • Visuell kultur och perceptionsteori. Färglära och färgteori, till exempel färgperception och färgsystem. Formlära.
  • Bildanalysmodeller och bildtolkningsmodeller samt analys av konstbilder och massbilder.
  • Bilden ur olika aspekter, till exempel historiska och nutida aspekter samt genus-, etnicitets-, klass- och åldersaspekter.
  • Bildproduktion och bildanvändande i olika sammanhang.
  • Bilden som text, bildsemiotik och bilden i relation till annan text.
  • Bildens roll i kultur och samhälle samt för individen.
Viktig information
Heltidskurser
Distans- och kvällskurser

Gymnasiala kurser


Ansökan till kurs

AVANSGRUPPEN | HYGGESVÄGEN 19 | 83148 ÖSTERSUND | TFN. 063-575060 | E-POST. info@avans.se