utbildnings-banner3 utbildnings-banner1 utbildnings-banner4 utbildnings-banner2
Best jQuery Slider by WOWSlider.com v1.5
 
Grafisk kommunikation 2

Kurskod: GRAGRA02

  • Funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande.
  • Kreativa processer för att skapa budskap och visuella idéer.
  • Typografiska regler, typografisk hantering av olika budskapsmodeller, typografi i layout- och illustrationsprogram, kalligrafi.
  • Layout i spaltarrangemang och med hjälp av gridteknik, symmetri och asymmetri, gestaltpsykologiska regler och redigering i layoutprogram. Grafiska profilprogram och varumärkeskonstruktion.
  • Färg- och bildhantering i relevanta layout-, illustrations- och bildbehandlingsprogram, bildformat, bildkomprimering, grafiska färgsystem.
  • Utskrifts- och originalhantering i illustrations-, bildbehandlings- och layoutprogram samt anpassning för publicering via tryckprocesser eller webb.
  • Analys utifrån vetenskapliga modeller inom bild- och kommunikationsteori, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys.
  • Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och utskriftshantering.
Viktig information
Heltidskurser
Distans- och kvällskurser

Gymnasiala kurser


Ansökan till kurs

AVANSGRUPPEN | HYGGESVÄGEN 19 | 83148 ÖSTERSUND | TFN. 063-575060 | E-POST. info@avans.se