utbildnings-banner3 utbildnings-banner1 utbildnings-banner4 utbildnings-banner2
Best jQuery Slider by WOWSlider.com v1.5
 
Grafisk kommunikation 1

Kurskod: GRAGRA01

  • Funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande. Grafiska företag, till exempel tryckeri, tidning, reklambyrå, webbyrå, repro och prepress.
  • Processen kring idéskapande.
  • Skissteknik, skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, snabbskissning samt skisstilar.
  • Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp utifrån olika vetenskapliga modeller inom bild- och kommunikationsteori. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys.
  • Typografins betydelse. Typsnittsklassificering, typografiska regler och korrekturläsning med korrekturtecken. Skriftspråkens historia.
  • Layoutens betydelse. Komposition av ytor, symmetriskt och asymmetriskt layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Gestaltpsykologi i teori och praktik.
  • Grafiska färgsystem, färgcirkel, färgsymbolik, färgmatchning, papper som material och olika papperstypers användningsområden.
  • Utskriftshantering. Skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare och färgskrivare.
  • Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och utskriftshantering.
Viktig information
Heltidskurser
Distans- och kvällskurser

Gymnasiala kurser


Ansökan till kurs

AVANSGRUPPEN | HYGGESVÄGEN 19 | 83148 ÖSTERSUND | TFN. 063-575060 | E-POST. info@avans.se