Nyheter Tips Rekomendationer

Rapporter hit och dit !?

Ekonomiska rapporter är en del av företagandet. Utifrån dem kan företaget bilda sig uppfattningar om hur läget ser ut nu och blir då underlag för viktiga ekonomiska och strategiska beslut. Men för att de ska vara viktiga verktyg så gäller det att förstå dem. Dessutom är det ju viktigt att veta vilka rapporter som kan vara viktiga eller bra att ha till hands. Med en resultatbudget, likviditetsbudget, balans- och resultatrapport så har man den perfekta grunden för att hålla kollen på företagets ekonomi och beslutsfattande. Ofta är det också precis just dessa rapporter som efterfrågas av banker och myndigheter eller kanske också spekulanter ifall du ska sälja ditt företag. Vi kan hjälpa er att ta fram budgetar och rapporter samt att vi kan utbilda er i hur man kan göra olika analyser utifrån dem. Vi kan hjälpa er att spara tid och pengar genom att göra rätt saker och undvika fallgropar helt enkelt!


Adress

Avansgruppen Sweden AB
Hyggesvägen 19
831 48  Östersund

Telefon
  • Kontor: 063-57 50 60
  • Utbildning: 063-57 50 65
  • Öppettider: vardagar 8-16
E-post
  • info@avans.se
  • utbildning@avans.se