Nyheter Tips Rekomendationer

Bokföring enligt lagen

Alla företag och föreningar måste bokföra sina inkomster och utgifter i någon form. Det är Bokföringslagen som bestämmer detta och du som företagare är skyldig att följa det som gäller för din företagsform. Bokföringslagen är faktiskt väldigt enkelt skriven så att den ska vara lätt att förstå. Om man inte har lust att beta av alla lagparagrafer så kan man foksera på de paragrafer som finns under Kapitel 5. Där står det hur, när och vad som ska redovisas och vad ett giltigt verifikat (papper som ska bokföras) ska innehålla samt hur länge alla papper ska arkiveras. Reglerna gäller också för digitala dokument som t.ex. fakturor i PDF-format. Oavsett om ni lämnar över ekonomiarbetet till en redovisningsbyrå så måste ni ha dessa kunskaper eftersom ni alltid är ytterst ansvariga för ert företags ekonomi och redovisning. Vi gör aldrig avsteg från Bokföringslagen när vi utför tjänster åt våra kunder. Om ni vill så kan vi ha en kort utbildning mer er  i vad som gäller.


Adress

Avansgruppen Sweden AB
Hyggesvägen 19
831 48  Östersund

Telefon
  • Kontor: 063-57 50 60
  • Utbildning: 063-57 50 65
  • Öppettider: vardagar 8-16
E-post
  • info@avans.se
  • utbildning@avans.se