Nyheter Tips Rekomendationer

Nettolön och bruttolön

De ekonomiska begreppen är många och det gäller att förstå dess innebörd framförallt när man ska diskutera företagsekonomi med andra. Numera är det ganska lätt att googla de saker man vill ha reda på vilket är fantastiskt på många sätt men tyvärr finns där också många hemsidor med tveksam och ibland felaktig information. Några av de begrepp som beskrivs felaktigt är Nettolön och Bruttolön. Så här är det och inget annat!

Nettolön - Den del av lönen som betalas ut till den anstälde efter det att skatten är avdragen. Den skatten betalas sedan in av arbetsgivaren till staten efter det att en arbetsgivardelaration är gjord.

Bruttolön - Är den lön som den anställde har tjänat in och den inkluderar den skatt som gäller för den kommunen. Även Semesterlönen, mertids-, övertids- och OB-ersättning samt vissa förmåner ingår i begreppet Bruttolön.

Arbetsgivaravgifter - Bruttolönen är undelaget för uträkning av de avgifter arbetsgivaren ska betala till staten utöver skatten på bruttolönen. Den redovisas också i Arbetsgivardeklarationen.

Arbetsmarknadsförsäkringar - Alla företag som har kollektivavtal ska dessutom betala in avgifter till FORA eller COLLECTUM. Även dessa avgifter beräknas fram utifrån Bruttolönen.

För enskilda firmor så kan man säga att Nettolönen är det som blir kvar efter det att skatten och de sociala avgifterna har blivit dragna från vinsten (årsresultatet).


Adress

Avansgruppen Sweden AB
Hyggesvägen 19
831 48  Östersund

Telefon
  • Kontor: 063-57 50 60
  • Utbildning: 063-57 50 65
  • Öppettider: vardagar 8-16
E-post
  • info@avans.se
  • utbildning@avans.se