Nyheter Tips Rekomendationer

Planera era investeringar

Vi träffar ofta nystartade företag som har likviditetsproblem på grund av att de gjort osmarta eller oplanerade investeringar. Orsaken är den att det blivit allt svårare att få låna pengar till de investeringar man behöver göra och då använder man sig av antingen pengar man redan har på banken eller så tillför ägaren privata pengar i tron att man snart kan få tillbaka dem. Det finns också en kultur där många anser att de ska klara sig utan lån, att vara skuldfri är en dygd. En sund tanke är det ju men företagsekonomiskt ohållbart om företaget är tvungen att tömma sitt bankkonto för att kunna göra de nödvändiga investeringarna.

Det som är en mycket bra lösning nu blir ett stort problem senare. I och med att man investerar i maskiner och inventarier som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år så måste denna investering påföras som tillgångar i företaget. Tillgångar görs det avskrivningar på i t.ex. fem år vilket betyder att endast 20% av investeringens inköpspris går att kostnadsföra det år då investeringen gjordes och betalades. Om då företaget kanske dessutom har haft sparsamt med inkomster under verksamhetsåret så är risken mycket stor att företaget inte har hunnit återställa bankkontot till nästa verksamhetsår. Det är här som problemet börjar. Trots att inkomsterna och utgifterna kanske har varit ungefär lika stora under verksamhetsåret, så blir det inte samma sak i bokföringen och det som ska redovisas i bolagets bokslut.

Räkneexempel
Ponera att företaget (en enskild firma) har 80 000 kr. på banken som är överskottet från tidigare års verksamhet efter det att skatten är dragen. Företaget har behov av att investera och använder då de pengarna till att köpa en maskin. För att göra exemplet så enkelt som möjligt så antar vi att inkomsterna för detta året blev 200 000 kr. Sedan så har företaget haft andra diverse utgifter som hyra, försäkringar, telefon och liknande för 120 000 kr. Vi räknar inte med någon moms i exemplet!

(Inkomster) 200 000 kr - (Investeringen) 80 000 kr - (Övriga utgifter) 120 000 kr = 0 kr
Vid ett mycket snabbt överslag så verkar det som om företaget har ett nollresultat så det borde inte bli någon skatt att betala för detta år.

Fel! Eftersom man inte kan bokföra hela investeringsutgiften som en kostnad för året utan endast 20% så blir den ekonomiska verkligheten såhär:

(Intäkten för året) 200 000 kr - (Investeringskostnaden 20% av anskaffningspriset) 16 000 kr - (övriga kostnader) 120 000 kr vilket ger ett resultat på 64 000 kr. Ungefär hälften av resultatet ska användas till skatt och sociala kostnader som blir ca. 32 000 kr. Men... bankkontot är ju tomt. Ju större investering som finansieras med beskattade pengar ju större kan betalningssvårigheterna att betala in skatten bli.

Om man av olika anledningar inte kan få ett investeringslån hos banken, så är det mycket viktigt att planera så att man inte hamnar i denna trista och onödiga situation. Om ni vill undvika att hamna i liknande situationer, ta hjälp av oss på Avans :-)


Adress

Avansgruppen Sweden AB
Hyggesvägen 19
831 48  Östersund

Telefon
  • Kontor: 063-57 50 60
  • Utbildning: 063-57 50 65
  • Öppettider: vardagar 8-16
E-post
  • info@avans.se
  • utbildning@avans.se