Årsredovisning

Årsredovisningen speglar hur företaget har mått och gått det senaste verksamhetsåret!

I bokslutsarbetet vi gör, som för Aktiebolag, Ekonomiska föreningar samt vissa Handelsbolag ingår avstämning av samtliga balansposter (tillgångar och skulder), upprättande av bokslutspärm, eller en digital sammanställning, med specifikation av samtliga bokslutsposter, periodisering av intäkter och kostnader, resultatplanering, kontroll av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt, momsredovisning, framtagande av årsredovisning, kontakter med revisor, tillför bolagets förvaltningsberättelse, upprättande av bolagsstämmoprotokoll samt inlämning till Bolagsverket.

Bolagsverkets hemsida kan du läsa mer om vilka inlämningsdatum som gäller för just ditt företag.


  • Aktiebolag och Ekonomiska föreningar
  • Årssammanställning i pärm eller digitalt
  • Är underlag för inkomstdeklaration
Avans Redovisningsbyrå Årsredovisning


Ekonomitjänster vi erbjuder

Fasta eller rörliga timpriser på enstaka tjänster eller företagsanpassade paket

Bokföring

Lönehantering

Fakturering

Momsdeklaration

Årsbokslut

Årsredovisning

Inkomstdeklaration

Ekonomisk Rådgivning

Adress

Avansgruppen Sweden AB
Hyggesvägen 19
831 48  Östersund

Telefon
  • Kontor: 063-57 50 60
  • Utbildning: 063-57 50 65
  • Öppettider: vardagar 8-16
E-post
  • info@avans.se
  • utbildning@avans.se