Välkommen till Avans

Information om oss
Vi är en Redovisningsbyrå belägen i Sveriges mitt, nämligen Östersund. För oss är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort. Tack vare vår konstruktion kan vi lätt och snabbt anpassa oss till arbetsmängd med bibehållen hög kvalitet.
Under de senaste 20 åren som Redovisningsbyrå har vi hjälpt jord-och skogsbrukare, hantverkare, maskinentreprenörer, verkstadsföretag och många andra av länets små företag att växa och utvecklas genom våra ekonomitjänster och utbildningar. Vi kundanpassar tjänsterna så att ingen behöver betala för mer än vad man får. Hos oss är alla kunder lika mycket värda och vår mission är att förenkla och göra ekonomi mer begriplig för dig och ditt företag.
Vår främsta styrka är att vi älskar att arbeta med siffror och göra människor glada. Det är otroligt kul att hjälpa företagare med att lösa problem och att förstå de ekonomiska sambanden.

AFFÄRSIDÉ
Att vara ett fullserviceföretag som tillhandahåller högkvalitativa och strategiska utvecklingstjänster till företag, organisationer och privatpersoner.
Hos Avans ska man alltid få ett professionellt mottagande. Beställda tjänster skall levereras i rätt tid och med hög kvalitet.
Avans följer alla lagar, regler och rekommendationer för både extern och intern redovisning och vi arbetar utifrån kvalitetsprinciper som gäller svensk redovisning.

HISTORIA
Avans var från början ett konsultbolag som bildades i januari 1987. Bolaget var från början ett finanshus med inriktning mot ekonomi, skatter, försäkring och kapitalplacering. Verksamheten utvecklades positivt och i februari 1988 såldes bolaget till Jämtlands Folkbank (JP-bank). Bolaget fick finansbolagsstatus och var ett helägt men självständigt dotterbolag. När JP-bank 1991 avyttrade sina bankkontor i Jämtland köpte de ursprungliga ägarna tillbaka bolaget. Samtidigt skedde en viss förändring av verksamheten. Nya affärsområden kom till, däribland företagsetablering, kompetensutveckling och offentlig utveckling. Från 2014 är Avans ett rent aktiebolag som står på två ben - Ekonomitjänster och Utbildning.

Avans Redovisningsbyrå Om Oss

Varför ska ni anlita Avans?

Trevlig och personlig service

Ni har direktkontakt med den eller de som utför tjänsterna

Behovsanpassade lösningar

Ni väljer vad ni vill utföra själva och vad vi ska hjälpa er med

Kompetens och erfarenhet

Vi kan och förstår de utmaningar som olika branscher har

Långvariga och goda relationer

Ni ska känna er trygga och säkra med oss som leverantör

Adress

Avansgruppen Sweden AB
Hyggesvägen 19
831 48  Östersund

Telefon
  • Kontor: 063-57 50 60
  • Utbildning: 063-57 50 65
  • Öppettider: vardagar 8-16
E-post
  • info@avans.se
  • utbildning@avans.se