Bokslut

SKA VI AVSLUTA BOKFÖRINGSÅRET OCH UPPRÄTTA ETT BOKSLUT ÅT DIG? Bokslutet är en sammanställning av bokföringen. Det finns olika typer av bokslut. Vilken typ ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning, företagsform och antal personal. Det är bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning. Det är K-reglerna, regelverk som Bokföringsnämnden har tagit fram, som styr detaljerna för bokslutsarbetet. De är komplement till både Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Vi tillämpar såklart det regelverk som gäller för ditt företag när vi gör ert bokslut. Om ni bokför själva så kan det vara bra att anpassa även bokföringen till gällande K-regler för att underlätta bokslutsarbetet. Prata med oss så hjälper vi er med de detaljerna.I princip gäller följande; K1 (SMÅ FÖRETAG) - Förenklat årsbokslut (2 regelverk). Enskilda näringsidkare, Vissa Handelsbolag, Ideella föreningar och registrerade trossamfund. K2 (MINDRE FÖRETAG) - Fullständigt årsbokslut och förenklad årsredovisning. Aktiebolag och Handelsbolag med företag som delägare. K3 (STÖRRE FÖRETAG OCH KONCERNER) - Fullständig årsredovisning och koncernredovisning. K4 (NOTERADE FÖRETAG OCH KONCERNER) - Internationella regler, med svensk anpassning av Rådet för finansiell rapportering

  • Alla företagsformer ska göra bokslut
  • Olika regler gäller för olika företag
  • Bra förarbete underlättar bokslut
Avans Redovisningsbyrå Bokslut


Ekonomitjänster vi erbjuder

Fasta eller rörliga timpriser på enstaka tjänster eller företagsanpassade paket

Bokföring

Lönehantering

Fakturering

Momsdeklaration

Årsbokslut

Årsredovisning

Inkomstdeklaration

Ekonomisk Rådgivning

Adress

Avansgruppen Sweden AB
Hyggesvägen 19
831 48  Östersund

Telefon
  • Kontor: 063-57 50 60
  • Utbildning: 063-57 50 65
  • Öppettider: vardagar 8-16
E-post
  • info@avans.se
  • utbildning@avans.se