Övriga tjänster

Vi tycker det är utmanande att lösa problem så på vilket vis kan vi hjälpa er? Vi har många strängar på vår lyra, ja man kan ju närmast likna det med en cittra, alltså inte bilen... Här följer några fler saker som vi mycket gärna vill hjälpa ditt företag med; AVTALSSKRIVANDE - Upprätta olika former av samarbetsavtal, kompanjonsavtal, anställningsavtal osv. SKRIVELSER TILL MYNDIGHETER om t.ex. någon form av upprättelse. UPPRÄTTA LIKVIDITETS- OCH RESULTATBUDGET inför t.ex. ett bankbesök. VID REKRYTERING av ny personal kan vi hjälpa till med annonsering och intervjuer, VID UPPSÄGNINGAR kan vi vara en resurs när det behövs tolkningar av lagar och avtal. Dessa rader är axplock av vad vi kan göra för dig och ditt företag så tveka inte att kolla med oss först när du behöver handräckning inom vårt kompetensområde.

  • Kalkyler och budgetar
  • Affärs- och marknadsplaner
  • Personalrekrytering
Avans Redovisningsbyrå Övriga tjänster


Ekonomitjänster vi erbjuder

Fasta eller rörliga timpriser på enstaka tjänster eller företagsanpassade paket

Bokföring

Lönehantering

Fakturering

Momsdeklaration

Årsbokslut

Årsredovisning

Inkomstdeklaration

Ekonomisk Rådgivning

Adress

Avansgruppen Sweden AB
Hyggesvägen 19
831 48  Östersund

Telefon
  • Kontor: 063-57 50 60
  • Utbildning: 063-57 50 65
  • Öppettider: vardagar 8-16
E-post
  • info@avans.se
  • utbildning@avans.se