Årsredovisning

Årsredovisningen speglar hur företaget har mått och gått det senaste verksamhetsåret!

Vad som krävs beror bland annat på företagsform, exempelvis ska aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa handelsbolag upprätta en årsredovisning med stöd av årsredovisningslagen. Aktiebolag och ekonomiska föreningar, som räknas som mindre företag enligt årsredovisningslagen, kan välja att använda sig av Bokföringsnämndens nya regler för årsredovisning, Vissa företag, till exempel enskilda firmor och handelsbolag med enbart fysiska delägare, måste inte upprätta en årsredovisning. De kan i stället bestämma sig för att göra ett lite mindre omfattande årsbokslut enligt bokföringslagen, där det bland annat inte krävs någon förvaltningsberättelse. För de allra minsta företagen, med en omsättning på mindre än 3 miljoner kronor, finns också möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut enligt de så kallade K1-reglerna.


  • Aktiebolag och Ekonomiska föreningar
  • Årssammanställning i pärm eller digitalt
  • Är underlag för inkomstdeklaration
Avans Redovisningsbyrå Årsredovisning


Ekonomitjänster vi erbjuder

Fasta eller rörliga timpriser på enstaka tjänster eller företagsanpassade paket

Bokföring

Lönehantering

Fakturering

Momsdeklaration

Årsbokslut

Årsredovisning

Inkomstdeklaration

Ekonomisk Rådgivning

Adress

Avansgruppen Sweden AB
Hyggesvägen 19
831 48  Östersund

Telefon
  • Kontor: 063-57 50 60
  • Utbildning: 063-57 50 65
  • Öppettider: vardagar 8-16
E-post
  • info@avans.se
  • utbildning@avans.se